Fundació Andreu Nin

         

Biblioteca Andreu Nin

El ple del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, ha aprovat donar el nom d'Andreu Nin a la nova biblioteca de Ciutat Vella-Barri Gótic que estarà ubicada a l'edifici de l'antic Hotel Falcón, seu del comitè militar del POUM i que actualment allotja el campus de la Rambla de l'Universitat Pompeu Fabra.
L'edifici es troba a les Rambles, en la Plaça del Teatre, davant del Teatre Principal, que va ser la seu principal del POUM des de la revolució de juliol de 1936 fins a la il·legalització d'aquest partit el juny de 1937.
Adjuntem nota publicada a La Vanguardia en la qual es fa referència a la intervenció del regidor del PP oposant-se a l'esmentada propuesta...................., i nota sobre l'Hotel Falcón dins de la Ruta POUM.
 

Fundació Andreu Nin

             

             

 

Google
WWW http://fundacioandreunin.com